Inter Trading Workx en aan haar gelieerde ondernemingen (Duty Gear.nl) respecteren de privacy van iedere persoon die onze websites bezoekt of die op onze interactieve advertenties of andere berichten reageert. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens Inter Trading Workx verzamelt en zet uiteen hoe wij die gegevens zullen gebruiken. Deze privacyverklaring geeft ook aan wat u moet doen indien u niet wilt dat wij kennis nemen van uw gegevens of deze opslaan wanneer u websites van Inter Trading Workx bezoekt of op onze advertenties of andere berichten reageert.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. U dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van onze meest recente privacyverklaring en dat u daarmee akkoord gaat.

Inter Trading Workx verzamelt geen persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wij zullen geen gegevens opslaan zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen en alleen dan na uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt, bijvoorbeeld ten behoeve van het uitvoeren van een door u geplaatste bestelling of om u de door u gevraagde informatie of service te verschaffen.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, kunnen wij u mogelijk vragen of u in de toekomst berichten van ons wilt ontvangen, zoals nieuwsbrieven, e-mails of andere informatie. Indien u dat wilt, kunt u ervoor kiezen deze berichten niet te ontvangen.

Indien u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verzoeken wij u die gegevens niet te verstrekken. Hebt u deze gegevens reeds aan ons verstrekt, maar wilt u toch dat deze uit onze databank worden verwijderd, dan verzoeken wij u dit te melden..

Persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld, kunnen worden opgeslagen of verwerkt in uw eigen land of in een ander land waar Inter Trading Workx of haar onderaannemers vestigingen hebben. Wanneer u de website gebruikt, stemt u in met iedere gegevensoverdracht naar landen buiten uw eigen land. Inter Trading Workx verzekert dat bij gegevensoverdracht naar een ander land de wetten die gelden voor de bescherming van gegevens in acht zullen worden genomen.

Naast het verschaffen van de gewenste service of informatie via onze website, kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook aanwenden om inzicht te krijgen in de wijze waarop u gebruik maakt van onze website en onze producten. Wij kunnen de gegevens die u ons verstrekt ook koppelen aan gegevens die wij separaat verzamelen, zoals informatie die u aan andere organisaties hebt verschaft (waarbij u erin hebt toegestemd dat die informatie met anderen mag worden gedeeld) alsook aan openbare gegevens. Al deze gegevens kunnen ons helpen bij bijvoorbeeld een betere samenstelling van onze producten, websites en advertenties. Voor dat doel kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen van ondernemingen die werkzaamheden voor ons uitvoeren. Deze ondernemingen hebben erin toegestemd uw gegevens alleen te gebruiken op de wijze zoals wij dat van hen verlangen, en zij beschikken over procedures om de gegevens te beschermen.

Indien wij uw gegevens ter beschikking stellen van een andere onderneming dan hierboven aangeduid, zullen wij eerst contact met u opnemen om u in staat te stellen uw gegevens uit onze databank te verwijderen, tenzij u hier al toestemming voor hebt gegeven.

We bewaren uw gegevens gedurende een redelijke periode of zolang als wettelijk is voorgeschreven.

Inter Trading Workx is niet voornemens persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) te verzamelen die betrekking hebben op kinderen jonger dan zestien jaar. Overal waar dat van toepassing is, zal Inter Trading Workx kinderen duidelijk maken dat zij op onze websites of in onze advertenties zulke gegevens niet moeten invullen. Heeft een kind ons persoonlijke gegevens verstrekt, maar wil een ouder of voogd dat deze gegevens uit onze databank worden verwijderd, dan dient deze ouder of voogd contact met ons op te nemen .

In sommige gevallen kunnen wij niet-persoonsgebonden gegevens over u verzamelen. Tot zulke informatie behoren gegevens over het soort internet browser, het type computer besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website vanwaar u bent gelinkt naar onze website of advertentie. Wij gebruiken deze informatie om de interesses van onze klanten beter te leren kennen en onze activiteiten en websites te verbeteren.

Als u een van onze websites of advertenties bezoekt, kunnen wij gegevens op uw computer achterlaten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld de vorm hebben van een ‘cookie’ of een soortgelijk bestand dat ons in staat stelt een website of advertentie zodanig vorm te geven dat wij beter tegemoet kunnen komen aan uw belangstelling of voorkeur.

De meeste internetbrowsers stellen u in staat cookies van de vaste schijf van uw computer te verwijderen of alle cookies te blokkeren. Ook geven ze veelal een waarschuwing voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie over deze functies. Wanneer u cookies verwijdert of blokkeert, is het mogelijk dat u onze website niet langer volledig kunt gebruiken.

Als u via een website of interactieve advertentie van Inter Trading Workx persoonlijke gegevens hebt opgegeven en u wilt dat deze gegevens uit onze bestanden worden verwijderd, of worden verbeterd, aangevuld of afgeschermd, kunt u contact met ons opnemen.

nfo@inter-workx.com

Copyright 2012 @ Intertrading Workx. All rights reserved.